konkret
17
spełniony
Ocena z religii zostanie wykreślona ze świadectw szkolnych