konkret
16
niespełniony
Zlikwidujemy Fundusz Kościelny