konkret
60
niespełniony
Odbudujemy polską tradycję hodowli świń – budżet pokryje całość kosztów bioasekuracji