konkret
46
niespełniony
Wprowadzimy ustawę o związkach partnerskich